Spotkanie w Bukowsku (ZDJĘCIA)

W ostatnim czasie za sprawą Michała Bąka, spotkałem się z przedstawicielami Rady Sołeckiej w Bukowsku, pragnąc podziękować im za fantastyczny wynik wyborczy. Ponadto była to okazja do omówienia problemów z jakimi boryka się miejscowość. Druga część spotkania to rozmowa z władzami gminy, która dotyczyła kwestii związanych z najbliższymi inwestycjami realizowanymi przez samorząd.

W spotkaniu uczestniczyli między innymi: wójt gminy Bukowsko Piotr Błażejowski, jego zastępca Leon Myrdak, członek zarządu powiatu sanockiego Damian Biskup, radny miasta Sanoka Łukasz Radożycki, radni gminy Bukowsko: Jan Hołomek, Zenon Rakoczy, Krzysztof Nitka, Piotr Łuszcz, sołtys miejscowości Jerzy Rakoczy oraz wspomniany wcześniej Michał Bąk.

Share |