Kontakt

Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Piotra Uruskiego
ul. Rynek 16, 38-500 Sanok
tel. 13 46 34 334
pturuski@gmail.com

Biuro Poselskie Piotra Uruskiego
ul. Koralewskiego 5, 38-200 Jasło

Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Piotra Uruskiego
ul. Armi Krajowej 2, 36-200 Brzozów
biuro.poselpiotruruski@gmail.com

Biuro Senatorsko-Poselskie Senator Mieczysław Golba, Poseł Piotr Uruski
ul. Rynek 6, 37-500 Jarosław
tel. (16) 623-11-47
biuro.poselpiotrurski@gmail.com