Działalność społeczna

 • DANE OSOBOWE
  Imię i nazwisko: Piotr Uruski
  e-mail: pturuski@poczta.onet.pl
  data urodzenia: 11 sierpnia 1976, Sanok
  obywatelstwo: polskie
  stan cywilny: żonaty; żona – Bożena, syn – Bartłomiej, córka – Gabriela
 • WYKSZTAŁCENIE
  1995 – II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sanoku
  2001 – Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego
  2003 – Stypendysta Fundacji im. Jana Pawła II – stypendium do Watykanu ofiarowane przez promotora pracy doktorskiej prof. dr hab. Władysława Serczyka
  2007 – uzyskanie tytułu doktora nauk humanistycznych
  2018 – MBA – Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW
  Język angielski – dobra
  Język rosyjski – średnia
  Język niemiecki – średnia
 • PRAKTYKA ZAWODOWA
  2001 Sekretarz Rektora PWSZ w Sanoku
  2001 Asystent na Wydziale Kulturoznawstwa PWSZ w Sanoku
  2002 – 2004 nauczyciel w ZS nr 2 w Sanoku
  2005 Szkoła Korepetycji Edukator
  2007 Pracownik kontraktowy Uniwersytetu Rzeszowskiego
  2008 Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku  (Biblioteka Cyfrowa)
  2014 wiceburmistrz Sanoka
  2015 poseł na Sejm VIII kadencji
 • UMIEJĘTNOŚCI I CECHY CHARAKTERU
  Uczciwość, nieuleganie wpływom, samodzielność myślenia, konsekwencja w realizacji założonego celu, sumienność, dokładność, umiejętność kierowania i pracy w zespole.
 • ZAINTERESOWANIA
  Historia
  Polityka
  Piłka nożna
  Turystyka
 • 1999 – 2001 Delegat do Parlamentu Studentów RP (dwukrotna kadencja)
 • 1999 – 2001 Rzecznik Prasowy Samorządu Studentów UJ
 • 1999 – 2001 członek Rady Biblioteki Jagiellońskiej
 • 1999 – 2001 członek Rady Fundacji Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak”
 • 1999 – 2001 Przewodniczący Komisji Informacyjnej Samorządu Studentów UJ
 • 1999 – 2001 członek Uczelnianej i Wydziałowej Rady Samorządu Studentów UJ
 • 1999 – 2001 członek Prezydium Samorządu Studentów UJ
 • 1999 – 2001 członek Komisji Ekonomicznej Wydziału Historycznego UJ
 • 2002 – 2005 członek Senatu PWSZ w Sanoku
 • 2005 – 2008 r. Przewodniczący Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” PWSZ w Sanoku
 • 2005 – 2010 r. Członek Zarządu Rady Dzielnicy „Zatorze”
 • 2006 – 2010 r. Sekretarz Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego – Oddział w Sanoku
 • 2006 – 2010 r. Radny Powiatu Sanockiego
 • 2006 – 2010 Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki Powiatu Sanockiego
 • 2006 – 2010 Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Powiatu Sanockiego
 • 2010 – 2014 Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki Powiatu Sanockiego
 • 2014 – Wiceburmistrz Sanoka
 • 2015 – 2019 Poseł na Sejm RP (VIII kadencja)
 • 2019 – Poseł na Sejm PR (IX kadencja)