Praca w Sejmie. Moja przynależność do komisji i zespołów

Praca w Sejmie nie ogranicza się tylko do udziału w licznych głosowaniach, to przede wszystkim praca w komisjach, podkomisjach i zespołach parlamentarnych. Poniżej przedstawiam wykaz posiedzeń, w których mam możliwość uczestniczyć. Warto nadmienić, że współprowadzę obrady niektórych zespołów parlamentarnych.

 

Przynależność do komisji i podkomisji parlamentarnych:

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki od 16-11-2015
Podkomisja stała do spraw turystyki od 29-12-2015
Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych od 16-11-2015

Przynależność do zespołów parlamentarnych

Parlamentarna Grupa ds. Autyzmu od 09-02-2016 wiceprzewodniczący
Parlamentarny Zespół ds. Afryki od 15-01-2016
Parlamentarny Zespół ds. Polsko-Japońskiej Współpracy Gospodarczej od 12-01-2016         Parlamentarny Zespół ds. Ratownictwa Górskiego i Wodnego od 15-01-2016       wiceprzewodniczący
Parlamentarny Zespół ds. Samorządu Terytorialnego od 12-01-2016
Parlamentarny Zespół Energii Odnawialnej od 12-01-2016
Parlamentarny Zespół Karpacki od 12-01-2016
Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych od 16-12-2015

piotr

Share |