Dobre wiadomości dla Autosanu!

W dniu dzisiejszym syndyk zorganizował spotkanie z przedstawicielami załogi i poinformował o przyjęciu oferty kupna fabryki złożonej przez konsorcjum spółek należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jest to efekt wielkiego zaangażowania szeregu osób. Wielkie podziękowania należą się między innymi premier Beacie Szydło, ministrowi Zbigniewowi Ziobrze, szefowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beacie Kempie, grupie posłów z województwa podkarpackiego i nie tylko.

Ponadto należy docenić starania marszałka województwa podkarpackiego, wojewody podkarpackiego oraz burmistrza Sanoka, którzy poświęcili wiele swojego czasu na walkę o Autosan! Dziś mogę powiedzieć, że wszyscy DALIŚMY RADĘ! Przed Autosanem trudny czas, oby został wykorzystany jak najlepiej – bo może być to ostatnia szansa…

 

autosan

Share |