Wieczór Czesławy Kurasz!

W miniony czwartek w sanockiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku odbyła się prezentacja książki Czesławy Kurasz „Niczego nie żałuję. Wspomnienia”, wydanej przez Oficynę Wydawniczą Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku. Niestety obowiązki zawodowe nie pozwoliły mi na uczestnictwo w święcie znanej i niezwykle szanowanej mieszkanki Ziemi Sanockiej (a zarazem mojej sąsiadki), czego niezmiernie żałuję. List gratulacyjny w moim imieniu na jej ręce złożył prowadzący prezentację Michał Bąk.

Zaś swoją obecnością licznie zgromadzoną publiczność zaszczyciła wicemarszałek województwa podkarpackiego Maria Kurowska, która pięknie z puentowała działalność społeczną Pani Czesławy: „Słyszałam o starościnie Czesławie Kurasz, która była swego rodzaju osobliwością… dawało się zauważyć pewien pazur w jej działalności. Słyszałam też o wielu pięknych społecznych dziełach, które prowadzi w Sanoku, ale nie przypuszczałam, że to bogactwo aż tak wielkie. I że ten wieczór będzie tak niezwykły. Dzielna Polka przed nami. Niezwykła Polka. Dziękuję radnemu powiatowemu Damianowi Biskupowi, który mi powiedział, że muszę przyjechać do Sanoka na to spotkanie, bo pani Czesława to niezwykła osoba. Rzuciłam wszystkie sprawy w urzędzie i przyjechałam, by poznać ją bliżej. I jestem pod ogromnym wrażeniem”. Poniżej dołączam fragment listu gratulacyjnego:
Chciałbym zwrócić się do Szanownej Autorki z gratulacjami. Gratuluję powstania tak zapewne ciekawej lektury, ale przede wszystkim gratuluję życia, które poprzedziło powstanie tego dzieła i zostało w nim opisane; życia zawsze aktywnego, dla innych, kipiącego wręcz energią i pomysłami, którymi dałoby się obdzielić przynajmniej kilka osób.
Pani Czesława była przez wiele lat księgową i prezesem słynącej znakomitym zaopatrzeniem Gminnej Spółdzielni Bukowsko, a także radną powiatową i wicestarostą powiatu sanockiego. Warto wspomnieć, że już w Bukowsku działała społecznie m.in. w zespole „Bukowianie” czy Ośrodku Nowoczesnej Gospodyni. Jest założycielką i prezesem Powiatowego Centrum Wolontariatu, aktywnym członkiem Fundacji Zdrowia na rzecz Szpitala w Sanoku. Współorganizowała powstanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku. Jak sama powiedziała w jednym z wywiadów, praca społeczna jest dla niej źródłem radości i spełnienia. Co wydaje się niewiarygodne, zdołała jednocześnie wychować sześcioro dzieci; doczekała się już również wnuków. Coraz liczniejsze jest jednak także grono Jej naśladowców, zwłaszcza wśród sanockiej młodzieży, którym zaszczepia ideę wolontariatu i pracy charytatywnej.
Trudno wymienić wszystkie pola aktywności pani Czesławy. Zetknąłem się z nimi w mojej działalności jako radny powiatu sanockiego i wiceburmistrz Sanoka, ale także prywatnie, jako sąsiad Pani Czesławy, zawsze mogąc liczyć na Jej życzliwość, pomoc i zrozumienie. Za to wszystko serdecznie dziękuję. Chciałbym zarazem złożyć drogiej Autorce życzenia zdrowia i dalszych lat aktywnego życia, sukcesów i satysfakcji z własnych działań, jak również z osiągnięć Pani współpracowników i podopiecznych. Oby przykład Pani życia, opisany w prezentowanej dziś książce, zainspirował wiele osób do bezinteresownego zaangażowania na rzecz innych.

Zdjęcia: Ewa Bujalska, PWSZ Sanok

Share |